fbpx

KMKAR – Školský projekt

Školský projekt KMKAR

Insight videa je zamyslenie sa nad základným mediálnym vzdelaním, ktoré umožní, sprostredkuje, následné pôsobenie v mediálno-marketingových sférach. Ukázať potenciálnym študentom reálnu možnosť zamestnania po ukončeni štúdia v popredných mediálnych agentúrach a motivovať ich rozvíjaniiu, nadobúdaniu potrebných zručností práve na našej fakulte.

Problémy s prehrávaním videa? Pozrite si na Facebooku.

Synpsa a technický scenár v pdf. Zobraziť PDF

School project KMKAR

Úlohou videa nie je objasniť a poskytnúť informácie o fakulte, primárnym cieľom je vytvorenie konverzie. Bližšie informácie týkajúce sa fakulty divák nájde na stránkach fakulty po kliknutí na odkaz umiestnený pod videom, alebo na anotáciu vo videu. Rozostrenie, vizuálne efekty, spôsob záberov, audio sprievod, viditeľná frekvencia žiarivky, či pomalý strih cez čiernu vnášajú do videa dramatickosť, vyvolávajú emóciu, snaha motivovať publikum nájsť si viac informácií, rozmýšľať. Video má vzhľadom na svoju dĺžku a svoje spracovanie, ako súčasť mkt. kampane, istý virálny potenciál.

Zachytáva muža, ktorý prostredníctvom výskumu zisťuje, že ľudia pôsobiaci v známych slovenských agentúrach začínali práve štúdiom na vysokej škole – vo vačšine prípadov (výskum som reálne nerobil takže názvy jednotlivých agentúr zobrazených vo videu nemusia zodpovedať pridruženým kampaniam). Pochopenie myšlienky námetu predpokladá aspoň základnú mediálnu znalosť, prípadne prehľad marketingových kampaní. Na námet filmu bolo skomponované aj sprievodné audio. Video, audio i digitálne obrazy sú originálnym dielom vypracovaným za účelom tejto práce.

School project KMKAR
Technický scenár školský projekt KMKAR - Tomáš kellich

Spracovanie formou trailera k filmu bolo zvolené predovšetkým z dôvodu oslovenia mladého publika. Cieľovou skupinou sú tínedžeri „nalepení“ na sociálnych sieťach. V spojení s marketingovou stratégiou má video viacero možností použitia. V prvej fáze sa môžu spustiť jednotlivé zábery na Facebooku a Instagrame, v druhej celé video na spomenutých sociálnych sieťach a na Youtube. Anotácie z videa a linkov umiestnených pod videom obsahujú Analytics track-code a smerujú na katedrovú Facebook fanpage, alebo priamo na stránky katedry, či kreatívne spracovaný miro-site. Účinnosť teda môžeme sledovať priamo cez Google Analytics.